• □□ MENU □□
  ハンバーグステーキ
  イタリアンチーズハンバーグ
  目玉焼きハンバーグ
  ビーフステーキ
  牛焼肉 / 豚生姜焼き
  棒棒鶏 / 茹で鶏のねぎ塩だれ